IR-Hub

Lancering Industrial Reality Hub

De Industrial Reality Hub is een samenwerkingsverband tussen de bedrijven Controllab, OVsoftware, SeriousVR, Recreate, The Virtual Dutch Men, Twinsense360, Benchmark Electronics, Demcon-Nymus3D, het VR Lab van de Universiteit Twente, onder aanvoering van Oost NL. Via de drie werkgroepen Projecten, Internationalisering en Kennis wordt gewerkt aan de uitvoering van een meerjarig plan. De nauwe samenwerking ontstond uit activiteiten van Oost NL op gebied van Augmented en Virtual Reality en is de opvolger van het Cluster Human Machine Interfaces. De IR Hub is ingebed in een breder ecosysteem van in totaal 35 bedrijven, kennisinstellingen en faciliteiten. 

Industrial Reality Hub Ecosystem
Voorzitter Christian Kleijn van Controllab zegt over de Hub: "De tien partners hebben een leidende rol in businessontwikkeling op het gebied van AR/VR in Nederland. De sterk betrokken kopgroep heeft een duidelijk belang bij samenwerking vanuit groeidoelstellingen. Bovendien bieden we via Smart Industry meerdere Fieldlabfaciliteiten aan voor externe partners. Hierin wordt geëxperimenteerd met nieuwe technieken. Deze nieuwe technologieën zijn zeer aantrekkelijk voor talent  en zorgt dus voor het binden van jonge mensen in Oost-Nederland. Daarnaast heeft AR/VR een geweldig potentieel om in bedrijfsprocessen gegevens sneller beschikbaar te maken voor medewerkers en daardoor kwaliteit te verhogen." 
 

​De Hub geeft prioriteit aan het bouwen van een foothold vanuit Nederland om de opstap te maken naar Europa, als middel voor het ontwikkelen van complexe innovatieprojecten. Recent onderzoek van de Universiteit Wageningen (WUR) heeft aangetoond dat er een economische toegevoegde waarde is gecreerd van 660.000 euro. Robbert Jan Kooij, projectmanager High Tech bij Oost NL: "Dit jaar kan daar nog eens jaar 343.000 euro bij opgeteld wordt, dankzij de Europese projecten Ipro-Noord en Manunet". Hierbij is de toekenning ontvangen als Europese Digital Innovation Hub en maken we via Smart Industry de opstap naar nationaal Fieldlab." Doel van de IR Hub is het intensiveren van de onderlinge verbindingen tussen de bedrijven die actief zijn of willen zijn op de kennisvelden die samen Industrial AR/VR vormen en uit te groeien tot een Europese speler:

Missie

 "Our mission is to enhance the collaboration between human and machine through seamless integration of Data and AR/VR technology, enabling humans to remain the leading factor in the digital society. Moreover, our ambition is to make digital reality accessible, affordable, practically usable and socially relevant for any industrial organisation".

Alle partijen brengen kennis, financiering en netwerk in voor nieuwe innovatieprojecten. Doel daarbij is als Industrial Reality Hub op een hoger technologisch niveau te komen en daarmee als regio internationaal competitiever te worden. Het gezamenlijk doel van deze partners is het versterken van het ecosysteem op gebied van Augmented en Virtual Reality. Dit heeft betrekking op de bedrijfsprocessen markt/productontwikkeling, assemblage, training, management en onderhoud. Samen streven ze naar een boost aan de onderlinge interactie, de gezamenlijke integratie van technologie, de kruisbestuiving over en weer met ideeën, concepten en innovaties, kortom het slim integreren van bedrijfsstrategie en –innovatie op elkaar en als Hub internationaal uitdragen.

Europese innovatieprojecten

Vanuit deze gezamenlijke propositie zien partijen nieuwe technologische product/marktcombinaties ontstaan, met toepassing in met name de industrie, maar ook in medtech, de bouw en andere sectoren. Juist de interactie tussen verschillende kennisdomeinen met marktgebieden, leidt tot doorbraken in innovaties. Dit is niet gelimiteerd tot de initieel betrokken partners binnen de Hub, maar het is nadrukkelijk de intentie om de kennis uit te breiden met andere bedrijven die actief zijn of willen zijn op en rondom de vakdisciplines van AR/VR. Ze beogen vanuit het cluster een open innovatie netwerk te bereiken, ook op Europees niveau de samenwerking te vinden met regio's, te beginnen met Duitsland, gevolgd door Frankijk, Spanje en Italië.

In de afgelopen jaren zijn de bedrijven sterk geworden op hun eigen kennisgebied, maar echte cross-overs komen niet vanzelf van de grond. Op verschillende locaties zoals Gebouw N op het High Tech Systems Park in Hengelo en in het ontwikkeling zijnde Perron038 zijn bedrijven  fysiek aanwezig. Deze initiatieven hebben echter een voornamelijk sectorale, lokale invalshoek of verzamelgebouw technische invalshoek. De IR Hub verbindt deze faciliteiten met de faciliteiten van de eigen partners en zet deze gezamenlijk uit op Europees niveau. 

Daarbij staat Nederland internationaal nog niet goed op de kaart met industrieel toegepaste AR/VR Technologie en wordt ons land door onderzoeksbureau Ecorys alleen nog herkend voor VR Entertainment. 

Presentatie bij Hannover Messe

De Hub presenteert zich in april op de Hannover Messe onder de vlag van Smart Industry en staat nadrukkelijk open voor het aansluiten van nieuwe partners. hiernaast zal in maart een Launch Event georganiseerd worden gericht op het bekendstellen van de Hub in de regio en aanwezig zijn bij landelijke en internationale events. 

Het project is ontwikkeld in kader van regionale economische ontwikkeling en invulling van de uitdaging voor een inclusieve en innovatieve samenleving, onder de slogan "Think East Netherlands", passend bij de vlaggenschepen "Smart & Sustainable Industry"en "Concepts for a Healthy Life".